“La base del treball, el nucli del treball, és que tot el que fem pot ser sempre nou”

Charlotte Selver

“L’atenció, posada en la sensació, tranquil·litza el que és compulsiu en el nostre pensament i així la ment queda lliure i llesta per realitzar la seva funció normal que és la percepció”.

Charles Brooks

“No feu un moviment sol, com una cosa aïllada, sinó que sempre sigui en contacte amb el centre del vostre cos”

Elsa Gindler

“Pots confiar encara que no coneguis el camí?”

Lee Klinger

“No és la situació la que canvia, sinó l’actitud cap a ella.”

Krista Sattler

EN CONSTRUCCIÓ